Buyayang Buyayang

Buyayang buyayang
Buyayang sa tubig
Ako manakayan wa bay katigkatig
Di na mogaud
Tukon lang kanunay
Diin mikadahik
Sa bugan ni Nene.

Copyright © 2011 LIKHA Pilipino Folk Ensemble. All rights reserved.