Sitsiritsit

Sitsiritsit Alibangbang
Salaginto Salagubang
Ang Babae Sa Langsangan
Kung Gumiri Parang Tandang

Men:

Ale Ale Namamayong
Pasakubin Yaring Sangol
Pag Dating Sa Malabon
Ipag Palit Ng Bagoong

Women:

Mama Mama Namamanka
Pasakayin Yaring Bata
Pagdating Sa Maynila
Ipagpalit Ng Manika

Copyright © 2011 LIKHA Pilipino Folk Ensemble. All rights reserved.