01 September, 1992

Ili-Ili Tulog Anay

Ilonggo

Ili-ili, tulog anay,
Wala diri imong Nanay,
Kadto tienda bakal papay,
Ili-ili, tulog anay.

Tagalog translation

Batang munti, batang munti, matulog ka na,
Wala rito ang iyong ina,
Siya ay bumili ng tinapay
Batang munti, batang munit, matulog ka na.

English Translation

Little one, little one, sleep now
Your mother is not here,
She went to buy some bread
Little one, little one, sleep now.